„арот ћ≥хась
„арот ћ≥хась (сапр.  удзелька ћ≥ха≥л —ымонав≥ч 1896-1937) - беларуск≥ паэт, грамадск≥ ≥ культурны дзе¤ч. ” 1937 г. арыштаваны ¤к член так званай "контррэвалюцыйнай арган≥зацы≥ беларуск≥х нацдэма¢". 28 кастрычн≥ка 1937 г. прыгавораны да ¬ћѕ ≥ 29 кастрычн≥ка расстрал¤ны. –эаб≥л≥таваны ¢ 1956 г.


÷≥ханов≥ч я¢ген ћ≥калаев≥ч 1911-2005, ћ≥нск
ћ≥хась „арот
ѕ≥сьменн≥к, грамадск≥ дзе¤ч.
—ух. ≥голка, 28х18,5 см. 1983

Hosted by uCoz